IL Harding

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv er ei ny undergruppe i IL Harding, starta i 2019.

Meir info. vil kome etter kvart, og informasjon vil også bli delt på Facebook:

https://www.facebook.com/IL-Harding-friluftsliv-385663471986541/

I undermenyen kan du lese om Munketrimmen og Postkassetrimmen, samt finne program for året:

Program:

https://www.ilharding.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948543569

Munketrimmen:

https://www.ilharding.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948543570

Postkassetrimmen:

https://www.ilharding.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948543571


Elles vil det bli halde Quizkarusellar gjennom året:

Quizkarusellen vert arrangert 4 gonger i løpet av året, 2 gongar på våren og 2 gongar på hausten. Nokon gonger inne, andre gonger ute på tur. Ein deltek som lag med Max 6 personar. Spørsmåla er lagt opp til at det kan være ein fordel og ha eit lag bestående av ulike aldersgrupper. Det vert premiering av dagens vinnar og vinnar samanlagt etter 4 gonger. For å vinne samanlagt må ein delta alle gongane med det samme laget kvar gong.

IL Harding

Hordatun klubbhus, 5781 Lofthus
Org.nr: 987 634 243
epost: post@ilharding.no

Leiar/ Kontakt: Ivar Tveito Eidnes, 5781 Lofthus, tlf: 98818456

Facebook: https://www.facebook.com/IdrettslagetHarding/

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift