IL Harding

Driftsmodell

Driftsmodell

I samråd med Ullensvang herad skal fleirbrukshallen oppførast i regi Kinsarvik idrettslag. Ullensvang herad leiger hallen 100%. Frivillige lag og organisasjonar nyttar hallen vederlagsfritt på kveldstid og i helger.

Det vert oppretta eit eige styre for hallen. Kinsarvik idrettslag står for drift og vedlikehald:

·         Drift og vedlikehald vert utført på frivillig basis av ei pensjonistgruppe med vakttelefon.

·         Sal av arenareklame

IL Harding

Hordatun klubbhus, 5781 Lofthus
Org.nr: 987 634 243
epost: post@ilharding.no

Leiar/ Kontakt: Ivar Tveito Eidnes, 5781 Lofthus, tlf: 98818456

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift